พนักงานผู้มาใหม่จะพบความประทับใจตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน มีอุปกรณ์ และสิ่งของที่จำเป็นต่อพนักงานอย่างครบถ้วน โดยแอพพลิเคชัน Onboarding สามารถช่วยผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรมนุษย์ในการจัดเตรียมรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น บัตรพนักงาน อีเมล์ คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ซึ่งสามารถกำหนดเป็นค่าตั้งต้นในแต่ละตำแหน่งได้

โดยระบบจะส่งงาน (Task) ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามรายการที่กำหนด นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบฯ ยังสามารถติดตามสถานะการจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ผ่านระบบเพื่อให้ทุกรายการดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มงานของพนักงานใหม่ เพื่อสามารถเริ่มทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัดได้ทันที

FORMS

  • Onboard Checklist

FLOWS

REPORTS

  • Onboarding Report

BUSINESS BENEFIT

  • ลดขั้นตอนการประสานงาน ลดความผิดพลาด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ ให้กับพนักงานใหม่ เนื่องจากระบบทำหน้าที่ส่งอีเมล์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทั้งหมด
  • อำนวยความสะดวก ลดเวลาการติดตามการเตรียมอุปกรณ์ เนื่องจากผู้ดูแลระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถตรวจสอบสถานะการจัดเตรียมอุปกรณ์ได้ผ่านทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์มือถือ
  • ผู้ดูแลระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถบริหารจัดการพนักงานผู้มาใหม่ได้ เนื่องจากสามารถเรียกดูข้อมูลพนักงานใหม่ได้จากรายงานของระบบ
  • ช่วยสร้างความประทับใจให้กับพนักงานใหม่ ผู้เริ่มงานในวันแรกจะพบกับความพร้อมของอุปกรณ์และสิ่งของ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบเรียบตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน
  • พนักงานใหม่สามารถเริ่มงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก


More App By Ardency