Leave Request

Department:

Industry:

Version: 1.0.0

Vendor: Arise Corporation

โปรแกรม Leave เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการลาหยุด ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มการขอลาหยุดโดยการกรอกรายละเอียด ประเภทการลา วันที่ขอลา สาเหตุที่ขอลา และสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมเช่นใบรับรองแพทย์ และส่งให้ผู้อนุมัติทำการตัดสินใจ ซึ่งผู้อนุมัติสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการขอลาหยุด และประวัติการลาของพนักงานแต่ละคนเพื่อใช้ในการตัดสินใจการอนุมัติขอลาหยุด โดยโปรแกรมรองรับการทำงานบบโทรศัพท์มือถือจึงทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

FORMS

  • Leave History List
  • Create Leave
  • Approver Worklist

FLOWS

  • Leave Flow

REPORTS

BUSINESS BENEFIT

  • สะดวกในการสร้างแบบฟอร์มขอลาหยุด และอนุมัติการลาหยุดของพนักงาน เพราะสามารถทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือ
  • ลดปัญหาการตรวจสอบข้อมูลวันลาของพนักงานแต่ละคน เพราะระบบมีการแสดงประวัติการขอลาทั้งหมด


More App By Arise Corporation

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม